Lưu trữ hàu sữa - Long Hàu Sữa

hàu sữa Archive

Hàu sữa

Hàu (hay được gọi chệch đi là Hào) là loài động vật thân mềm, có hai mảnh vỏ trong họ hàng Nghêu, Sò nhỏ sống ở bờ biển; chúng bám vào các rạn đá, móng cầu, chúng ăn sinh vật phù du và các sinh vật trong bùn, cát, nước biển… Khi hàu nuôi được 6 …